நாணய மாற்று
தொலைத் தொடர்பு
  
உள்ளூர் தொலைபேசி
குறியீட்டென்
நாட்காட்டி
அறிவித்தல்கள்

முகப்பு இத்தாலித்தமிழ்.கொம் இணையத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பது எது?

இத்தாலித்தமிழ்.கொம் இணையத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பது எது?
இத்தாலி தொடர்பான விடயங்கள்
77  23.5%
இத்தாலி சட்ட விடயங்கள்
73  22.3%
வெற்றிமுரசு இணைய வானொலி
44  13.4%
இத்தாலித் தமிழர் நிகழ்வுகள்
34  10.4%
மருத்துவம்
25  7.6%
ஜோதிடம்
19  5.8%
ஏனையவை...
16  4.9%
செய்திகள்
15  4.6%
போக்குவரத்து தொடர்பாடல்
14  4.3%
தொழில்நுட்பம்
11  3.4%

வாக்குகளின் எண்ணிக்கை  :  328
முதல் வாக்கு  :  சனிக்கிழமை, 16 ஜூலை 2011 03:27
இறுதி வாக்கு  :  சனிக்கிழமை, 11 மே 2019 18:17
அகல் விளக்கு

பிரிந்தும் எம் மனதை
விட்டு அகலாதவர்களுக்கு
அகல் விளக்கு.

விளம்பரங்கள்

வாழ்த்துக்கள்